Tvätta själv service

icon-tvatta-sjalv3Nu kan vi även erbjuda den senaste tekniken i våra nya tvättboxar. Inget skräp ut i dagvattenavloppet till skillnad mot om du tvättar bilen på garageuppfarten hemma. Självklart finns det också tillgång till dammsugare. Tvättpoletter och tvättkort köper du i butiken

Nu kan vi även erbjuda den senaste tekniken i våra nya tvättboxar.
Inget skräp ut i dagvattenavloppet till skillnad mot om du tvättar bilen på garageuppfarten hemma.
Självklart finns det också tillgång till dammsugare.

Tvättkort köper du i butiken. Det finns även en automat för inköp.

Priser: 1 period ca. 2,5 min 25:-

Gör så här
Köp kort för tvätt i växlingsautomaten eller butiken.

Kontrollera att tvättborsten är ren före behandling.

Lägg pollett och starta tvättprogram 1.

När du tycker att bilen är ren starta sköljningen, program2.

Önskar du vax starta program 3.

Program 4 är sköljning med avhärdat vatten = inga kalkfläckar.

Tänk på att tiden räknas från det att pollett lagts i.

Lämna tvätten som du själv vill finna den!